Bắc Ninh đấu giá loạt khu đất để làm các dự án nhà ở

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa công bố quyết định đấu giá hàng loạt khu đất để làm các dự án nhà ở.

Cụ thể, đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài ở vị trí ven Tỉnh lộ 280 (mới). Khu đất có diện tích hơn 2,68ha, thời hạn sử dụng đất 50 năm. Hiện đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Tỉnh Bắc Ninh cũng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu nhà ở xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du với diện tích hơn 5,1ha, tại vị trí 1,2,3 đường QL38 đoạn từ địa phận xã Lạc Vệ đến cầu Hồ, huyện Tiên Du. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, khu đất đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, đấu giá quyền sử dụng đất dự án xât dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thông Phật Tích và thôn Ngô Xá, xã Phật Tích, huyện Tiên Du với diện tích 1,1ha (gồm 85 lô). Thời hạn sử dụng đất lâu dài, khu đất đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh này cũng vừa mới phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu nhà ở phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, nằm trên đường Thiên Đức, với diện tích hơn 2ha.Khu đất được Bắc Ninh duyệt giá khởi điểm là hơn 70 tỉ đồng. Chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chưa quy về hiện tại của dự là gần 15,3 tỉ đồng.

Sau khi đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật của dự án, nhà đầu tư thực hiện quyết toán, nếu số quyết toán cao hơn 15,3 tỉ đồng thì được cộng vào giá bán; nếu số quyết toán thấp hơn sẽ tính bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước bằng số chênh lệch giữa 15,3 tỉđồng với số quyết toán.

Ngoài ra, Bắc Ninh cũng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 8 lô đất ở tại Khu phố Đa Hội và Đồng Phúc, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn. Tổng diện tích khu đất đấu giá lá 1.457 m2 (8 lô), đơn giá theo Bảng giá đất từ 1.936.000 đồng – 2.640.000 đồng/m2.

Hệ số điều chỉnh giá đất đối với 2 lô tại khu phố Đồng Phúc (lô số 1 và lô số 2) là 3,724 lần tương đương với đơn giá 9.833.000 đồng/m2. Hệ số điều chỉnh đối với 3 lô tại khu phố Đa Hội (lô số 1, lô số 2 và lô số 3) là 3,724 lần tương đương với đơn giá 14.800.000 đồng/m2. Đối với 3 lô tại khu phố Đa Hội (lô số 4, lô số 5 và lô số 6), hệ số điều chỉnh giá đất là 6,37 lần tương đương với đơn giá 12.333.000 đồng/m2.