Bắc Ninh: Quy hoạch tạo sự đột phá trong thời kỳ hội nhập

Hoạt động quy hoạch không chỉ giữ vai trò định hướng phát triển kinh tế – xã hội mà còn là khung pháp lý cho việc quản lý, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trong tỉnh.  Nhận thức rõ vấn đề này, tỉnh đang tích cực triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Từ nhiều năm trước Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt và nguồn lực đầu tư rất lớn cho công tác quy hoạch. Ngoài quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh thì các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, lĩnh vực đều lập các quy hoạch riêng. Để thống nhất trong công tác quản lý, phát triển, ngày 21-5-2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở này, Sở Kế hoạch và Đầu tư ( KH&ĐT) tiến hành lập thẩm định và trình phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh. Trong quá trình triển khai, Bắc Ninh nhận được đề xuất về việc tài trợ bằng sản phẩm đối với Quy hoạch tỉnh và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng ý.

Tỉnh giao Sở KH&ĐT phối hợp, thống nhất nội dung, ký kết hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 với nhà tài trợ và đơn vị tư vấn. Để quá trình triển khai lập, thẩm định phê duyệt Quy hoạch tỉnh bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, Sở KH&ĐT chủ động triển khai các công việc liên quan.

Cụ thể, tham mưu trình Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh ban hành các văn bản về việc phối hợp triển khai lập Quy hoạch tỉnh; kiện toàn tổ giúp việc Ban Chỉ đạo… Đồng thời, phối hợp các sở, ngành và địa phương thường xuyên cung cấp thông tin và trao đổi ý kiến chuyên môn với đơn vị tư vấn.

Qua đó, bảo đảm quá trình xây dựng Quy hoạch tỉnh được xuyên suốt ngay cả trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách do dịch COVID-19. Việc cập nhật tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh cũng được thực hiện liên tục, đơn vị tư vấn thường xuyên báo cáo chi tiết nội dung công việc theo định kỳ hàng tháng.

Ngoài ra, Sở KH& ĐT còn chủ trì cùng các sở, ngành, địa phương và tư vấn họp giải quyết trực tiếp các vấn đề còn vướng mắc. Đến nay, Quy hoạch tỉnh đang được khẩn trương xây dựng hoàn thiện, dự kiến trình dự thảo lần thứ nhất vào cuối tháng 11 – 2021, trình thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tỉnh trước tháng 5 – 2022 (theo thời hạn lập quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện lập Quy hoạch tỉnh, các đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Theo lãnh đạo Sở KH&ĐT, công tác triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh là một nhiệm vụ phức tạp, bao trùm nhiều nội dung, phạm vi nghiên cứu rất rộng, cần có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan đơn vị từ T. Ư đến các địa phương.

Bắc Ninh: Quy hoạch tạo sự đột phá trong thời kỳ hội nhập

Một số nội dung cần sự hướng dẫn của các Bộ, ngành T. Ư để phù hợp với Luật Quy hoạch, quy định của Chính phủ và tình hình thực tế tại các địa phương. Đơn cử, tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 148 ngày 18-12-2020 của Chính phủ quy định phải tách nhiệm vụ xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện thành một nhiệm vụ riêng do Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện.

Đồng thời, quy định phải gửi hồ sơ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến góp ý trước khi tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, sẽ tạo thêm thủ tục hành chính… Ngoài ra, việc quy định về các nguồn vốn phục vụ công tác lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, các quy hoạch đô thị, nông thôn còn chưa thống nhất.

Bên cạnh đó, khó khăn lớn nhất là Quy hoạch vùng, Quy hoạch quốc gia chưa được phê duyệt, trong khi đó, công tác lập Quy hoạch tỉnh được thực hiện đồng thời và các nội dung phải phù hợp với Quy hoạch vùng, Quy hoạch quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch gây thiếu hụt các căn cứ quan trọng cho các địa phương trong quá trình xây dựng nội dung Quy hoạch tỉnh.

Để giải quyết những khó khăn, Sở KH&ĐT xin ý kiến các Bộ, ngành T. Ư, đồng thời xác định một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, đơn vị chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để đối thoại, chia sẻ thông tin và giải quyết các vấn đề vướng mắc phục vụ công tác lập Quy hoạch tỉnh.

Sở kiến nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phải coi xây dựng Quy hoạch tỉnh là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhằm góp phần khơi thông các điểm nghẽn; kết nối, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của các địa phương để đón dòng dịch chuyển vốn đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tích cực đề xuất các nội dung đưa vào Quy hoạch tỉnh theo phương pháp tích hợp quy hoạch, bảo đảm tiến độ, tính liên kết, đồng bộ, kế thừa và hệ thống giữa các quy hoạch.

Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2030 là một trong những cơ sở pháp lý cao nhất để từng ngành, địa phương lập các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo sự đột phá trong thời kỳ hội nhập.Việc phối hợp, trao đổi thông tin để sớm hoàn thiện Quy hoạch tỉnh là cần thiết, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.