Bắc Ninh sẽ chuyển đổi khu công nghiệp Hanaka sang khu đô thị