Bảng giá và phương thức thanh toán của dự án him lam green park

Tiến độ thanh toán của dự án Him Lam Green Park, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh (Áp dụng từ ngày 13/01/2019 cho tới khi có thông báo mới)

Phương thức thanh toán mua dự án Him Lam Green Park
Phương thức thanh toán mua dự án Him Lam Green Park

BẢNG GIÁ DỰ ÁN HIM LAM GREEN PARK, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh

BẢNG GIÁ DỰ ÁN HIM LAM GREEN PARK
BẢNG GIÁ DỰ ÁN HIM LAM GREEN PARK

BẢNG GIÁ DỰ ÁN HIM LAM GREEN PARK BẢNG GIÁ DỰ ÁN HIM LAM GREEN PARK BẢNG GIÁ DỰ ÁN HIM LAM GREEN PARK BẢNG GIÁ DỰ ÁN HIM LAM GREEN PARK BẢNG GIÁ DỰ ÁN HIM LAM GREEN PARK