Bao lâu thì được bán lại nhà ở xã hội?

Theo quy định của pháp luật, bên thuê mua, mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong một thời hạn tối thiểu, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở.