Cái giá của hỏi không đến nơi đến chốn

Cái giá của hỏi không đến nơi đến chốn

Một khách bộ hành hỏi người đánh xe tuyết đi ngang qua:

– Xin lỗi! Từ đây vào thị trấn mất bao lâu?

– Khoảng nửa tiếng,

– Ông cho tôi đi nhờ xe được không?

– Được thôi.

Nửa tiếng sau, du khách bắt đầu lo lắng khi thấy mãi vẫn chưa đến:

– Còn bao lâu thì đến thị trấn?

– Khoảng một tiếng!

– Sao lúc nãy ông nói chỉ mất có nửa tiếng mà tôi thấy chúng ta đã đi rất lâu rồi.

– Thị trấn đó ở hướng ngược lại.