Chữa bệnh tận gốc

Chữa bệnh tận gốc

– Thưa bác sĩ, tôi bị đau bụng.

– Ông ăn gì mà bị đau bụng?

– Có lẽ tôi ăn thức ăn ngày Tết để lâu quá chăng?

– Ông đưa mũi đây tôi nhỏ thuốc.

– Tôi có bị đau mũi đâu. – bệnh nhân thảng thốt.

Bác sĩ đáp:

– Tôi sẽ chữa bệnh tận gốc. Trước tiên phải chữa cho mũi ông hết viêm, hết bệnh để có thể ngửi thấy mùi ôi thiu và sẽ không ăn thức ăn hỏng nữa, sẽ không bị đau bụng nữa. Ông rõ chưa?