Hậu quả vì làm theo hướng dẫn

Lưu bản nháp tự động

Một con chuột bước vào phòng khám với vẻ mặt tiều tụy. Nó than với bác sĩ:

– Từ hồi tháng trước tôi ghé đây khám bệnh đến nay, tình hình chẳng cải thiện được chút nào cả. Thậm chí, tôi thấy mình cứ ngày càng yếu hơn.

Bác sĩ ngạc nhiên đáp:

– Sao kỳ lạ thế? Anh có làm đúng theo hướng dẫn ghi trên lọ thuốc tôi đưa không?

– Có chứ! Tôi thấy nó đề “Cần được giữ kín” nên tuyệt đối không mở ra luôn.