Lễ ký hợp đồng lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ

Công ty Cổ phần Đầu tư nhà và Thương mại Hưng Ngân đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh. Sau 3 tháng  triển khai, Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering LTD của Nhật Bản đã chính thức được Chủ đầu tư lựa chọn là nhà thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch của dự án. Ngày 22/6/2015 hai công ty đã tổ chức lễ ký hợp đồng, đại diện chủ đầu tư là Ông Nguyễn Đắc Điềm – Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc công ty; Đại diện nhà thầu là ông Tetsushi Fujita – Giám đốc công ty.

Xem chi tiết dự án: Khu đô thị Kim Đô

Lễ ký hợp đồng lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ
Lễ ký hợp đồng lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ