Nhân tài như lá rụng mùa thu

Thấy công ty nọ có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc rất cao, phóng viên bèn tới phỏng vấn người giám đốc.

Nhân tài như lá rụng mùa thu

Nhân tài như lá rụng mùa thu

Phóng viên đến phỏng vấn một vị giám đốc công ty nọ:

– Theo một khảo sát thì công ty của ông có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cao nhất trong năm qua. Xin ông cho biết, lý do đến từ đâu?

Vị giám đốc tự hào đáp:

– Điều này chứng minh rằng công ty của chúng tôi có rất nhiều nhân tài.

– Vì sao ông lại cho rằng như thế? – phóng viên kinh ngạc.

– Người xưa có câu “nhân tài như lá rụng mùa thu” – vị giám đốc điềm tĩnh nói.

Nhân viên của tôi “rụng” nhiều như thế chẳng phải chứng tỏ công ty nhân tài nhiều vô kể sao.