Thái Nguyên sớm hiện thực hóa xây dựng Khu công nghiệp Sông Công II – Giai đoạn 2

Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 132/TTg-CN ngày 29/01/2021, về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó bổ sung Khu công nghiệp Sông Công II – Giai đoạn 2 với diện tích 300 ha. Việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 nhằm cụ thể hóa Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quy hoạch chung thành phố Sông Công đến năm 2040, đảm bảo đáp ứng lâu dài cho nhu cầu hoạt động của các cơ sở sản xuất, dịch vụ, các khu dân cư và đô thị.

Vị trí ranh giới nghiên cứu quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sông Công II – Giai đoạn 2 thuộc xã Tân Quang và xã Bá Xuyên, thành phố Sơn Công; quy mô quy hoạch có diện tích hơn 365 ha, quy mô dân số dự kiến gần 15.000 người, quy mô lao động khoảng 100.000 người. Tính chất của Đồ án, là khu công nghiệp với tiêu chí tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghệ hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch… đồng thời là khu tái định cư, khu nhà ở, công trình xã hội, công trình văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng, lập quy hoạch chi tiết xây dựng, triển khai dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch. Mục tiêu là xây dựng khu tái định cư, khu nhà ở, công trình xã hội, văn hóa gắn với quy hoạch khu công nghiệp, hình thành khu vực đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp; gắn kết giữa phát triển khu công nghiệp với quá trình đô thị hóa thành phố Sông Công.

Khi hiện thực hóa Khu công nghiệp Sông Công II – Giai đoạn 2 sẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên, phát huy nội lực, tăng cường hợp tác đầu tư, tiếp tục đổi mới; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành công nghiệp, thu hút vốn đầu tư, tạo nguồn thu cho ngân sách, tạo động lực phát triển, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên mới có 6 khu công nghiệp với tổng diện tích 1420 ha, trong đó: Khu công nghiệp Sông Công I: 195 ha, Khu công nghiệp Sông Công II: 250 ha. Tỷ lệ lấp đầy ở các khu công nghiệp đạt trung bình 61%. Trong đó, Khu công nghiệp Yên Bình, Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, Khu công nghiệp Điềm Thụy (khu A) tỷ lệ lấp đầy đạt trên 80%. Hiện nay, nhu cầu đất sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn đang tiếp tục tăng cao, góp phần vào việc hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và Vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Thái Nguyên sớm hiện thực hóa xây dựng Khu công nghiệp Sông Công II - Giai đoạn 2

Bản đồ tổng thể Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông công II – Giai đoạn 2

Do vậy, việc đề nghị HĐND tỉnh thông các Nghị quyết Phê duyệt Đồ án quy hoạch và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II – Giai đoạn 2 là hết sức cần thiết, nhằm hiện thực hóa những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên, thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu thực tế và định hướng trong lĩnh vực phát triển công nghiệp của tỉnh và địa phương, để đón đầu cơ hội thu hút làn sóng đầu tư FDI mới của nhiều công ty toàn cầu nhằm đa dạng hóa địa điểm đầu tư, phân tán rủi do trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đó là tiền đề cho phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, phát huy thế mạnh của địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống Nhân dân.